Thông tin đặt phòngJUNIOR SUITE

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để đặt phòng.


Giá :

2,800,000đ /đêm


(+84) 2923 656 656

Thông tin chi tiết

Số lượng phòng

Ngày nhận phòng

Ngày trả phòng

Số lượng đêm 0

Tổng tiền :
2,800,000 đ